• AMERIKAN DOLARI
  32,6432
  % 1,14
 • AVUSTRALYA DOLARI
  21,6031
  % 0,77
 • € EURO
  34,9307
  % 0,07
 • £ POUND
  41,4775
  % 0,56
 • ¥ YUAN
  4,4995
  % 1,04
 • РУБ RUBLE
  0,3659
  % -0,46
 • ÇEYREK ALTIN
  3.935,00
  % 0,83
 • BIST 100
  10.482,11
  % 0,87

5 Başlıkta (BDDK) Nedir, Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

5 Başlıkta (BDDK) Nedir, Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nedir, Türkiye’de bankacılık sektöründe ve diğer finansal sektörlerde faaliyet gösteren 200’ün üzerinde banka, finansal kuruluş ve şirketlerin faaliyetlerinin ilgili kanunlara uygun olup olmadığını düzenlemekte ve denetlemektedir. BDDK kısaltmasının açılımı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ilk olarak 1990’lı yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan dalgalanmalar sonucunda sektörde söz sahibi olan denetleme kurumlarının parçalı yapısından kurtarılması için kurulmuş ve özerk hareket eden bir kamu kurumudur. Peki, BDDK ne demek ne iş yapar ve görevleri nelermiş bir bakalım.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 1999 yılında kurulmuştur. Ancak kurulma kararının ardından kurumun ilk faaliyetleri 2000 yılının Eylül ayında başlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kısaca BDDK, bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi için önemli görev ve yetkilerle donatılmıştır. Günümüzde BDDK, idari ve mali özerkliğe sahip olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 200’ün üzerinde banka, kurum, kuruluş ve şirketin finansal faaliyetlerinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK) Nedir, Ne İş Yapar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun görevleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bankacılık sektöründe ve diğer finansal kuruluşların tüm bireysel ve ticari faaliyetlerinde sıklıkla adını duyduğumuz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, genel olarak adından da anlaşılacağı üzere bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren kuruluşların düzenlenmesi ve denetlenmesi işlerini yerine getirmektedir.

Türkiye’de ekonomik buhranlara sebep olan kriz dönemlerinde BDDK’nın faaliyetlerine büyük ihtiyaç duyulması bu kurumun kurulmasında etkili olmuştur. Nitekim 1994 yılında patlak veren ekonomik kriz ile başlayan süreçte 1999 yılına kadar Türkiye’de faaliyet gösteren 11 bankaya el konulmuştur. Bu risk alma eğiliminin de Türk Lirası’nda değer kaybına sebep olması sonucu bankacılık sektöründeki yapısal sorunlar daha da göz önüne çıkarak bankaların batması kaçınılmaz olmuştur.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi için parçalı bir yapı söz konusu olmuştur. Bankacılık Kanunu’nun uygulanmasından Hazine Müsteşarlığı sorumluyken, Merkez Bankası ise bankalardaki tasarruf mevduatlarını sigorta eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‘nu idare ve temsilden sorumlu tutulmuştur. Bu parçalı yapının ortadan kaldırılması için bağımsız bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BBDK Ne Zaman Kuruldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kuruluş zamanı, tam da 1990’lı yılların sonunda bağımsız bir denetleme kuruluşuna ihtiyaç duyulan sürece denk gelmektedir. Bankacılık sektöründe 1999 yılına kadar süren parçalı denetim mekanizmasının ortadan kaldırılması için bağımsız ve özerk bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Denetleme ve düzenleme uygulamalarının artırılması ve bankacılık sektöründe bağımsız karar alma mekanizması kurulması amacıyla Haziran 1999 yılında 4389 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kurulmasına karar verilmiştir. Bu kararın ardından söz konusu BDDK için çalışmalar 15 ay gibi bir sürede tamamlandıktan sonra kurum 2000 yılının Eylül ayında ilk faaliyetlerine başlamıştır.

BBDK’nın Yetki ve Görevleri Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetki ve sorumlulukları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun genel çerçevede görevlerine bakıldığında;

 • Denetime tabi olan bankaların ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerini denetlemek,
 • Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Tasarruf sahiplerinin finansal işlemlerinde hak ve menfaatlerinin korunması adına çalışmalar sürdürmek,
 • Finansal piyasaların gelişmesi ve istikrarlı biz çizgi sürmesi için faaliyetlerde bulunmaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tüm bunların yanı sıra başta bankalar olmak üzere, finansal holding şirketleri ile banka dışı bazı kuruluşların yaptıkları faaliyetlerini, yönetim ve iç teşkilatlanma yapısını, kendileri arasında birleşme, bölünme, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenleyip uygulamaya koymaktadır. Bankaların birbiri arasında birleşme gibi faaliyetlerinin uygulanmasını izlemekte ve denetlemektedir. BDDK ayrıca, uluslararası muadil kurumların da katıldığı mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olarak yabancı ülkelerde görev ve yetki alanına giren hususlarda da mutabakat zaptı imzalamakla yükümlüdür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun en büyük görevlerinden biri de finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, korunmasıdır. Kredi sisteminin finansal sistemde etkin bir şekilde çalışmasının yanı sıra tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacını güden BDDK, işbirliği içindeki finansal kuruluşlar için piyasalara ilişkin politikalar geliştirir.

BDDK’nın Bankalarla İlgili Görevleri Hangileridir?

BDDK’nın bankacılık sektöründeki görevleri, bankaların faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek dışında oldukça geniş bir çerçevede gerçekleşmektedir. Bir banka isterse Türkiye içinde faaliyet gösteren bir şubesindeki faaliyetlerinde ya da yurt dışında kuracağı bir şubesindeki tüm faaliyetlerinde BDDK’nın iznine tabi olarak hareket etmek durumundadır. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bankacılık sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları ile ilgili temel görevleri şunlardan oluşmaktadır:

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bünyesinde çıkardığı kararıyla Bankalar Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir.
 • Bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemek,
 • Bankacılık mevzuatının oluşturulmasını sağlamak,
 • Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli bir şekilde çalışmalarını tehlikeye sokabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek,
 • Bankaların kredi sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla, işlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılarak bankanın kârlı, verimli ve rasyonel çalışmalarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması,
 • Bankacılık sektöründeki denetim ve faaliyet alanları açısından uluslararası bankaların durumunun yakından takip edilmesi, bu bankaların geçmiş dönemdeki tecrübelerinden yararlanılması,
 • Bankanın kârlı, verimli ve rasyonel çalışmalarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması,
BBDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı Kimdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun başkanı aynı zamanda BDDK’nın da başkanıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK’nın karar organı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurul başkanı mevcut durumda Mehmet Ali Akben’dir.

BDDK’nın Sorumlu Olduğu Diğer Faaliyetleri

BDDK’nın sorumlu olduğu diğer faaliyetleri arasında Avrupa Birliği (AB) müzakereleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan düzenlemelerin AB mevzuatına uyumluluğu konusunda çalışmalar yürütmek de bulunmaktadır. Bu kapsamda BDDK şu ana kadar 33 ülke ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Bunun yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetim ve düzenleme faaliyetleri kapsamında detaylı bilgiler içeren bültenlerin yayınlanmasından ve bu verilerin kamuoyu ile paylaşılmasından da sorunludur.

BDDK’nın Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluşlar

BDDK’nın denetimine tabi tutulan finansal kurum ve kuruluşlar, BDDK tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Günümüzde BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabi tutulan kurum, kuruluş, banka ve şirketlerin toplam sayısı yaklaşık olarak 220 civarındadır. Bu kurum ve kuruluşlar genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • Yerli bankalar,
 • Yabancı banka temsilcilikleri,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Ödeme kuruluşları,
 • Elektronik para kuruluşları,
 • Kart kuruluşları,
 • Takas ve mahsuplaşma kuruluşları
BDDK’ya Şikayet Nasıl Yapılır?

Bazen bankaları finansal sorunlarınız ile ilgili şikayetlerde bulunmak isteyebilirsiniz, böyle bir durumda BDDK’ya şikayet nasıl yapılır öğrenmek ve sorununuzu bir an önce çözmek isteyebilirsiniz. İşte bu yüzden sizlere en hızlı ve resmi kanalları araştırdık.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iletişim adresi ve telefon numarası şu şekildedir;

 • Cimer Bankacılık Bilgi Edinme Formunu doldurarak en yetkili ve en resmi ağızdan yazılı ve kaşeli olarak bilginizi alabilir ve şikayetinizi edebilirsiniz.
 • Posta yolu ve dilekçeyle şikayette bulunmak için ;Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli – İSTANBUL adresini kullanabilirsiniz.
 • BDDK’ya telefon ile şikayette bulunmak isterseniz “Telefon numarası: (0212) 214 50 00” ile irtibat kurabilirsiniz.
 • Resmi internet sitesi: www.bddk.org.tr ‘ dir.

YORUMLAR YAZ
 • Hasan tenk4 yıl önce
 • Devlet kıredisini bddk nın ret yetkisi varmı yada devletten istediğimiz kırediyi bddk ya sevk ettiyse bddk rededebilirmi